Предиктори за ефективност на CRT при сърдечна недостатъчност


md 01/05/2012

Исхемичната етиология на сърдечната недостатъчност (СН), намаленият физически капацитет, по-слабо изразената изходна левокамерна диссинхрония и позиционирането на електрода в предния сегмент на лява камера са независими предиктори за неефективност на хроничната ресинхронизираща терапия (CRT) при СН, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание American Heart Journal (1). Хроничната ресинхронизираща терапия подобри прогнозата на пациентите с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.