Пейсмейкър като бонбон Tic-Tac01/05/2012

Пейсмейкър (ПМ) с размер под 7 mm, който може да се имплантира посредством катетър, вместо по хирургичен път, се разработва от американския производител на медицинска апаратура Medtronic и се очаква да започне да се прилага през 2014 година, според публикации в Technology Review (1, 2).

Компанията използва микроелектроника, за да намали размера на кардиостимулатора до този на бонбонче Tic-Tac. Най-малките настоящи ПМ са с диаметър над 1-2 cm. Очаква се новият уред да е няколко пъти по-малък, по-евтин, и да може дистанционно да бъде програмирен и захранван с енергия!

Всяка година в света се имплантират над 900 000 пейсмейкърните системи. От създаването на първия пейсмейкър (ПМ) през 1958 тази терапия се развива технологично и разширява показанията си – брадиаритмии, тахиаритмии, при някои случаи на синкоп, както и при напреднала сърдечна недостатъчност.

Повечето от компонентите на новия ПМ вече са разработени - корпус; осцилатор, генериращ импулса; памет; система за телеметрия. Те се сглобяват по технология, взаимствана от производството на компютърни чипове.

Основният нерешен за момента проблем е захранването. Компанията работи върху създаването на иновативен източник на енергия, който все още е производствена тайна и който ще може да се презарежда без да се експлантира.

Всички компоненти на използваните понастоящем ПМ са в метален корпус, който най-често се имплантира подключично. Импулсът за стимулация се подава към сърцето посредством интракардиални електроди. Елиминирането на електродите е главният технологичен пробив, дал възможност за разработване на миниатюрното устройство.

Основната консумация на енергия от ПМ е резултат от импеданса между електродите и тъканите на сърцето. Електродите дават редица усложнения и са най-честата причина за дисфункция на ПМ. Смяната на сега съществуващите изисква допълнителна инвазивна и рискова процедура.

Създаването на система, която се имплантира интракардиално - там където трябва да се генерира импулса - ще премахне тези проблеми. Имплантирането на миниатюрния ПМ ще е по-бързо и лесно - чрез същите катетри, с които се прави сърдечна катетеризация, което ще намали и инвазивността на процедурата. (ДС)

Използвани източници:

1. www.technologyreview.com/biomedicine/32436/?p1=MstRcnt

2. www.medtronic.com/innovation/smarter-miniaturization.html