Лечение на дребноклетъчен белодробен карцином01/05/2012

Комбинираната химиотерапия, основно базирана на платина и инхибитора на топоизомераза II etoposide, е средство на първи избор за лечение на метастазиралия дребноклетъчен карцином на белия дроб (small-cell lung cancer – SCLC). За случаите без метастази с доказани ползи е ранно лъчелечение на гръдния кош, според обзорна статия, публикувана в списание Lancet (1). При пациентите със […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.