Хронична следоперативна болка01/05/2012

Хроничната следоперативна болка е едно от най-честите и сериозни усложнения след проведено хирургично лечение (1). Макар че към момента липсва общоприета дефиниция, в клиничната практика най-популярни са предложените от Macrae и Davis критерии: – болка, появила се след оперативно лечение – болка с продължителност >2 месеца – болка, която не се дължи на други причини […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.