Хипергликемията е показател за субклинично миокардно увреждане01/05/2012

По-високите нива на гликирания хемоглобин (HbA1c) са свързани с повишени стойности на високочувствителния сърдечен тропонин (hs-cTnT) при пациенти без клинични данни за изявена исхемична болест на сърцето (субклинично миокардно увреждане), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1). Хипергликемията е свързана с повишен риск за остри коронарни събития, но […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.