Двойна антиагрегантна терапия с DuoPlavin


md 01/05/2012

Най-често прилаганата двойна антиагрегантна терапия – комбинацията от ацетилсалицилова киселина (acetylsalicylic acid – ASA) и clopidogrel, е с доказана ефективност и със задоволителен профил на безопасност. Преждевременното й прекъсване увеличава значимо риска от исхемичен инцидент. Една от възможностите за увеличаване на придържането на пациентите към предписаната им антиагрегантна терапия е прилагането й под формата на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.