Drospirenone води до повишен риск за венозен тромбемболизъм01/05/2012

Комбинираните орални контрацептиви (КОК), съдържащи drospirenone – синтетична версия на хормона прогестерон, могат да водят до по-висок риск за венозен тромбемболизъм (ВТЕ) отколкото останалите видове прогестини, обяви американската Агенция за храните и лекарствените средства (FDA) (1).

FDA съобщи, че иска да бъде включено предупреждение в кратката лекарствена характеристика на всички, съдържащи drospirenone орални контрацептиви, включително Yaz и Yasmin* (Bayer).

Данни от публикувани наскоро наблюдателни (eпидемиологични) проучвания, включени в доклада на регулаторния орган, показват повишен над три пъти риск за ВТЕ при прием на ОК, съдържащи drospirenone, в сравнение с други прогестини като levonorgestrel.

Други проучвания не установяват, че drospirenone-съдържащите ОК са свързани с допълнителен риск за ВТЕ.

Независимо от противоречивите данни, FDA смята, че има вероятност ОК с drospirenone да водят по-висок риск за ВТЕ отколкото другите прогестини.

Поради това, лекарите трябва да преценяват внимателно риска за ВТЕ при всяка конкретна пациентка преди да й предпишат ОК, съдържащи дроспиренон.

При жени, които употребяват комбинирани ОК, честота на ВТЕ е около три пъти по-висока (три до девет на 10 000 жени на година). (ДЯ)

Използван източник:

1. Food and Drug Administration. FDA drug safety communication: Updated information about the risk of blood clots in women taking birth control pills containing drospirenone. April 10, 2012 www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm299305.htm