Vorapaxar не е подходящ при остър коронарен синдром01/03/2012

При пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) добавянето на vorapaxar към стандартната терапия не води до значимо намаление на честота на нежеланите сърдечносъдови събития, но сигнификантно повишава риска за кървене, показаха резултатите от проучването TRACER*, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Vorapaxar е нов перорален антиагрегант, антагонист на протеаза-активирания рецептор 1, който […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.