Указания за поведение при интраваскуларна тромбоза


md 01/03/2012

Пациенти с интраваскуларна тромбоза трябва да бъдат оценявани за наличие на хронична тромбемболична пулмонална хипертония (ХТЕПХ) и при откриването й – да бъдат своевременно насочвани за провеждане на пулмонална ендартеректомия, според новите указания на Американската сърдечна асоциация (AHA) за поведение при масивен и субмасивен белодробен тромбемболизъм (БТЕ), илеофеморална дълбока венозна тромбоза (ИФДВТ) и ХТЕПХ, публикувани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.