Перипартален субарахноидален кръвоизлив01/03/2012

Перипарталният субарахноидален кръвоизлив (SAH) е свързан по-често с хипертензивни състояния по време на бременността отколкото с руптура на мозъчна аневризма, са изводите от мащабен обзор, публикувани в списание Anesthesiology (1).

SAH е важна причина за заболеваемостта и смъртността по време на бременността и раждането, и се дължи на различни етиологични причини, които варират от руптура на аневризма до венозно кървене.

„Перипарталният SAH се проявява най-често с главоболие, което налага диференцирането му от постпункционното главоболие след спинална или епидурална анестезия,” заяви д-р Brian Bateman от Massachusetts General Hospital и водещ автор на проучването.

Силното главоболие е водещ симптом на SAH при бременни.

За целите на проучването, авторите са изследвали данни от американския Inpatient Sample of the Healthcare Cost and Utilization Project на Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) за периода 1995-2008, с цел установяване на случаите на SAH при бременни жени на възраст 15-44 години.

Регистрирани са 639 случаи (5.8 на 100 000 раждания) на свързани с бременността и раждането SAH, които са били причина за 4.1% от болничната смъртност при бременни жени. Около половината от случаите са възникнали в постпарталния период.

Независими рискови фактори за SAH при бременни са: напреднала възраст на бременната (>35 години, три пъти по-висок риск!); хипертензивни нарушения; коагулопатии; тютюнопушене; алкохол; наркотици; интракраниална венозна тромбоза; сърповидно-клетъчна анемия; състояния на хиперкоагулация.

Хипертензивните нарушения са свързани със седемкратно увеличение на риска за SAH, което се дължи на комбинация от индуцирана от хипертонията руптура на мозъчна аневризма и по-често, руптура на пиални съдове. Това подчертава важността на ефективния антихипертензивен контрол през бременността, раждането и в ранния постпартален период.

Бременността е рисково състояние, което може да „отключи” подлежащо хронично заболяване, като мозъчносъдова болест. От друга страна, при навременно и правилно лечение, SAH при бременни жени е свързан с по-ниска честота на заболеваемост и смъртност, отколкото в общата популация, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Bateman B., Olbrecht V., Berman M. Peripartum subarachnoid hemorrhage: nationwide data and institutional experience. Anesthesiology 2012 doi:10.1097/ALN.0b013e3182410b22 http://journals.lww.com/anesthesiology