Новини от фармацевтичните компании01/03/2012

- Bristol-Myers Squibb приключи 2011 с увеличение на приходите със 7% (до $5.45 милиарда), което се дължи основно на нараснали продажби на антивирусните медикаменти на компанията.

Sustiva (efavirenz) и Reyataz (atazanavir) за лечение на HIV са с увеличени приходи съответно с 14% (до $412 милиона) и 11% (до $416 милиона). Продажбите на Baraclude (entecavir) за лечение на хепатит В са нараснали с 20% (до $318 милиона).

С увеличени приходи са още: Sprycel (desatanib) за терапия на левкемия (с 34%); Orencia (abatacept) – за ревматоиден артрит (с 27%); противотуморният Erbitux (cetuximab) (с 10%) и Yervoy (ipilimumab) – за лечение на меланом. Антидиабетните Onglyza (saxagliptin) и Kombiglyze (saxagliptin/metformin) са генерирали приходи от $153 милиона.

От най-популярните медикаменти на BMS, с намалени продажби са Plavix (clopidogrel), второто най-продавано лекарство в света, маркетирано заедно със Sanofi-Aventis, което до май ще загуби патентна защита в САЩ, с 3% (до $1.67 милиарда) и антихипертензивният Avapro/Avalide (irbesartan) – с 23% (до $195 милиона), който също в скоро време ще загуби патентна защита.

- Celgene придоби срещу $925 милиона Avila, която е специализирана в разработването на медикаменти в областта на хематологията, онкологията, имунните и възпалителните заболявания.

Ключов медикамент на Avila е AVL-292 – перорален инхибитор на тирозин киназата на Bruton, който в момента преминава фаза I клинични проучвания за приложение при не-Ходжкинов лимфом, В-клетъчна лимфоцитна левкемия и ревматоиден артрит.

Celgenе е с 21% увеличение на продажбите (до $1.24 милиарда), което се дължи на приходи от Revlimid (lenalidomide) – за лечение на мултиплен миелом, и Vidaza (azacitidine) – за терапия на миелодиспластични синдроми и миелоидна левкемия.

Други важни медикаменти на компанията са Abraxane – лекарствена форма на свързващ се с албумин paclitaxel за лечение на рак на гърдата, и Thalomid (thalidomide) – за новодиагностициран мултиплен миелом и кожни прояви на erythema nodosum leprosum.

- Boehringer Ingelheim започна две фаза 3 клинични изпитвания с afatinib при локално авансирал, рецидивирал или метастатичен карцином на главата и шията.

Afatinib е необратим блокер на всички киназни рецептори от фамилията на EGFR (рецептор на епидермалния растежен фактор), които играят ключова роля в разпространението на редица злокачествени тумори, свързани с висока смъртност (карцином на белите дробове, гърдата, главата и шията). EGFR1 се среща в 90% от случаите на карцином на главата и шията и е свързан с лоша прогноза и ниска преживяемост.

Всяка година в света се регистрират около 560 000 нови случаи, а 300 000 души умират от заболяването. Дори и след прилагане на химиотерапия, средната преживяемост е 6-10 месеца.

Резултатите от фаза 2 клинични проучвания показаха, че медикаментът е първата прицелна терапия, която има сходна със cetuximab антитуморна активност при метатастазирал или рецидивирал рак на главата и шията, след базирана на платинови препарати химиотерапия.

- Abbott съобщи за нарастване на приходите, което се дължи основно на увеличени продажби на Humira (adalimumab). Медикаментът се прилага с успех при лечение на ревматоиден артрит, болест на Crohn и псориазис.

От липидомодифициращите медикаменти, с леко намалени приходи са TriCor (fenofibrate), TriLipix (fenofibric acid) и Niaspan (niаcin), а хранителните продукти на компанията отбелязаха нарастване на приходите с 8.6%.

- Gilead Science e водеща на пазара на антивирусни медикаменти, следвана от BMS, Roche и Merck, сочат данни на консултантската компания Kalorama Information.

Най-продаваните медикаменти на фирмата са: Atripla (efavirenz/tenofovir/emtricitabine), Truvada (emtricitabine/tenofovir) и Viread (tenofovir) – и трите за лечение на HIV, както и Hepsera (adefovir) – за терапия на хепатит В.

Пазарът на антивирусни медикаменти в света е $53 милиарда (данни за 2011).

На втора позиция е BMS с нуклеозидния аналог Baraclude (entecavir) – за лечение на хепатит В, Sustiva (efavirenz) и Reyataz (atazanavir) – за терапия на HIV. Трета е Roche с Pegasys (peginterferon alfa-2a) – за хепатит В и С, Valcyte (valganciclovir) – при трансплантации, и противогрипният Tamiflu (oseltamivir).

В края на 2011, Roche придоби срещу $230 милиона американската Anadys Pharmaceuticals, специализирана в разработване на медикаменти за лечение на хепатит С.

- Eli Lilly е с намалени приходи (с 27%) за последното тримесечие на 2011, което се дължи основно на загубата на патентна защита на антипсихотичния Zyprexa (olanzapine).

Въпреки това, продажбите на антидепресанта Cymbalta (duloxetine) и Alimta (pemetrexed) – за лечение на рак на белите дробове, са се увеличили с 12-20% - съответно до $1.18 милиарда и $638.1 милиона.

Инсулиновите продукти Humalog и Humalin също са с нараснали (с 20%) продажби. Други медикаменти с добри позиции на фармацевтичния пазар са Evista (raloxifene) и Forteo (teriparatide) – за лечение на остеопороза; Cialis (tadalafil) – за терапия на еректилна дисфункция; Strattera (atomoxetine) – при синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

От компанията съобщиха, че FDA е одобрила комбинираната терапия Jentadueto (linagliptin/metformin) за лечение на възрастни пациенти с диабет тип 2, която е съвместна разработка с Boehringer Ingelheim. (ИТ)