Нашествието на генеричните медикаменти01/03/2012

Пазарът на генерични лекарствени средства е във възход, след отпадането на патентната защита на няколко ключови медикаменти със статут на blockbuster (годишни продажби за над $1 милиард) на стойност $150 милиарда в периода 2010-2017, според доклад на консултантската компания Frost & Sullivan (www.frost.com).

Генеричните медикаменти са генерирали приходи от $123.85 милиарда за 2010, които ще нараснат до $213 милиарда през 2017. Това е повишение с 9.3%, което ще засегне основните фармацевтични пазари като САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Индия и Китай.

Големите генерични компания (Teva, Sandoz и Mylan) са особено активни през последните години в производството на евтини аналози на широко продавани медикаменти. Освен това, те се фокусираха върху биоподобни съединения, които са изключително конкурентноспособни и имат голям марж на печалба.

В основата на успеха на генеричните компании са преобладаването на хронични заболявания, застаряването на населението и натискът върху здравните системи за намаляване на медицинските разходи, е заключението на експертите. (ИТ)