Metformin за лечение на инфертилитет при PCOS01/03/2012

Приложението на metformin за период от 12 седмици преди и по време на in vitro фертилизация (IVF) или интрацитоплазмено инжектиране на семенна течност (ICSI) при жени с поликистозен овариален синдром (PCOS), но без затлъстяване, увеличава сигнификантно честотата на забременяване, показаха резултатите от проучване публикувани в списание Human Reproduction (1). PCOS (polycystic ovary syndrome, синдром на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.