Лечение на придобита в обществото пневмония


md 01/03/2012

Най-честите причинители на придобита в обществото пневмония (community aquired pneumonia – САР) са: S. pneumoniae (водещ патоген), Haemophilus influenzae и по-рядко – атипични микроорганизми като Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila. Редките причинители на САР са: Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, сем. Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa (при болни с муковисцидоза и бронхиектазии), Pneumocystis carinii (при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.