Избор на антитромботична терапия01/03/2012

Тромботичните оклузии на артериите и вените са причина за над 50% от сериозната заболеваемост и смъртност в клиничната практика. За да се предотврати рискът за системен емболизъм – миокарден инфаркт, мозъчен инсулт или белодробна емболия, при артериална или венозна тромботична/тромбемболична болест се прилага антитромботична терапия, която се състои от антикоагулант или от тромбоцитен антиагрегант. Антитромботичните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.