Ефективност на fluticasone при бронхиална астма01/03/2012

Fluticasone propionate, приложен като контролиращо лечение при деца и възрастни с бронхиална астма, oказва същия бронходилататорен ефект, както и два пъти по-високите дози на beclomethasone dipropionate и budesonide, показаха резултатите от мета-анализ, публикуван в Cochrane Database of Systematic Reviews (1).

Целта на терапията на бронхиалната астма (БА) е постигането на контрол на симптомите, подобряване на белодробната функция и понижение на риска за остри екзацербации и смърт. Дългосрочното лечение с инхалаторни кортикостероиди (inhaled corticosteroids – ICS) се приема като най-ефективната противовъзпалителна терапия, независимо от тежестта на персистиращата БА.

Beclomethasone dipropionate (BDP) и budesonide (BUD) са често използвани ICS при контролиращото лечение на БА както при децата, така и при възрастните. Fluticasone propionate (FP) е по-нов представител на класа, притежаващ по-висока терапевтична ефективност от останалите два ICS.

Включени в настоящия анализ са 71 рандомизирани клинични проучвания с участието на над 14 000 пациенти, сравняващи ефикасността на FP при лечението на пациенти с БА с тази на BDP или на BUD.

Когато FP се прилага на деца и възрастни в приблизително половината дневна доза на BDP или BUD (1:2), той е поне толкова ефективен, колкото и останалите два ICS, по отношение на реализирането на бронходилататорен ефект.

В края на терапевтичния период се измерват по-високи (в сравнение с изходните) стойности на форсирания експираторен обем за една секунда (ФЕО1, FEV1), както и на сутрешния върхов експираторен дебит (ВЕД, PEF).

Тези дани се отнасят за всички възрастови групи и за всички устройства, използвани за приложение на медикамента, въпреки че резултатите от подгруповия анализ сочат, че относителните ползи от приложението на флутиказон могат да са по-големи при пациенти с по-тежка бронхиална астма, лекувани с високи дози ICS (облекчаване на симптомите и намалена нужда от използването на краткодействащи бронходилататори като спасителна терапия).

При лекуваните с fluticasone propionate в същата доза, както тази на BDP или BUD (1:1), се постига значимо по-голямо подобрение на белодробната функция (обективно оценена чрез ФЕО1 и ВЕД), oтколкото при пациентите на терапия с някой от останалите два ICS.

По-високата доза на FP, е асоциирана с повишена честота на дрезгавост на гласа, но без да се увеличава вероятността за възникване на други обусловени от ICS странични ефекти, като орална кандидиаза или фарингит.

Има опасения, че приложението на fluticasone в дози >400mcg/ден при децата може да води до супресия на надбъбрека, но наличните данни не са достатъчни за оценка на този риск. (ЗВ)

Използван източник:

1. Adams N., Lasserson T., Cates C. et al. Fluticasone versus beclomethasone or budesonide for chronic asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007;4 CD002310. DOI: 10.1002/14651858.CD002310.pub4 http://www.thecochranelibrary.com