Болните от туберкулоза намаляват за първи път в световен мащаб01/03/2012

За първи път броят на хората с туберкулоза (TB) е започнал да намалява, съобщи Световната здравна организация (1). Това е показал 16-ия годишен доклад на организацията, в който са анализирани данните и терапевтичните резултати за 200 страни.

Според този доклад, броят на хората с ТВ се е понижил на 8.8 милиона през 2010 след пика от 9 милиона, наблюдаван през 2005.

През 2010, смъртните случаи, свързани с това заболяване, са достигнали най-ниското ниво в сравнение с предшестващите 10 години или 1.4 милиона в сравнение с 1.8 милиона през 2003. Смъртността се е понижила с 40% за периода 1990-2010 година, като тенденцията е да се постигне намаление с 50% през 2015 (с изключение на Африка).

През 2009 година, при 87% от лекуваните пациенти с ТВ е бил постигнат пълен терапевтичен успех или това означава при 46 милиона души и са били предотвратени 7 милиона смъртни случая.

През 2010 година случаите на мултирезистентна туберкулоза (MDR) са били под 5% както сред новодиагностицираните, така и сред лекуваните преди това пациенти.

Въпросите, които остават за решаване, са: защо 10% от хората, които не са имунносупресирани, развиват от латентна активна форма на туберкулоза през живота си и кои са биомаркерите за активност на заболяването?

Използван източник:

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Control 2011.

http://www.who.int/tb/publications/global_report/2011/gtbr11_full.pdf

http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/index.html