Avastin е одобрен за лечение на овариален карцином


md 01/03/2012

Avastin® (bevacizumab) на Roche бе одобрен в края на 2011 в Европeйския съюз като първа линия следоперативна терапия (в комбинация с carboplatin и paclitaxel) на овариален карцином. Положителното становище на ЕМА е базирано на резултати от две фаза 3 клинични изпитвания (GOG0218 и ICON7), които показват, че добавянето на bevacizumab към стандартната химиотерапия удължава сигнификантно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.