Aspirin Protect за намаление на сърдечносъдовия риск01/03/2012

Над 90% от кардиолозите в България препоръчват на своите пациенти приема на нискодозиран Aspirin като профилактична мярка за намаление на сърдечносъдовия риск, като в почти 90% от случаите се предпочита приложението на Aspirin Protect, показаха резултатите от полустандартизирано телефонно проучване, проведено сред 252 кардиолози през декември 2011 (1).

Основната причина за избора на Aspirin Protect е значително по-ниската честота на гастроинтестинални странични ефекти, в сравнение с приема на другите съдържащи ацетилсалицилова киселина (acetylsalicylic acid – ASA) медикаменти, както и поради доказаните в клиничната практика негови качество и ефективност.

91.7% от анкетираните кардиолози отговарят, че предписват на пациентите си профилактичен прием на ASA. Мотивите за непрепоръчване на антиагреганта са: “ Защото ако има нисък или умерен сърдечносъдов риск, не е необходимо”, “Препоръчвам Аспирин само при пациенти с доказани заболявания”.

Други съображения против приема на ацетилсалицилова киселина са: “Рискът за кървене превишава ползата. Зависи от рисковите фактори, ако са малко рисковите фактори, няма смисъл да се приема ASA”, “Препоръчвам го само при доказана исхемична болест!”.

Предпочитанaта ASA за профилактика е Aspirin Protect – посочен от почти 90% от анкетираните кардиолози като средство на първи избор.

В по-голяма част от отговорите с „друго“ (общо 16) кардиолозите посочват като подходящи всички представители на ASA от 75 или 100 mg, без да назовават конкретно търговско наименование.

В два от случаите се споменава групата на статините. В други два, лекарите се въздържат от отговор, като отбелязват, че изборът зависи от съответната ситуация. Един кардиолог казва, че оставя конкретния избор на пациента.

Над 80% от кардиолозите посочват Aspirin Protect като медикамента, който лично те биха приемали за профилактика на сърдечносъдовите заболявания.

Около ј от кардиoлозите, чийто отговор е „друго“ посочват, че не приемат Аспирин (поради нежелание да приемат лекарства, алергия или друго заболяване). Друга част казват, че биха приемали която и да е от нискодозираната ASA. Има няколко случая на отговор „статини“, както и няколко, в които кардиолозите не са се замисляли и не биха могли да преценят в момента на интервюто.

Основната причина за предпочитане на Aspirin Protect от по-голямата част от анкетираните кардиолози е фактът, че медикаментът е без гастроинтестинални странични ефекти. Други мотиви са: доказан ефект, подходяща дозировка, авторитет на производителя.

ASA е тромбоцитен антиагрегант с доказана ефективност при профилактиката на сърдечносъдовите заболявания, който широко се използва от българските кардиолози във всекидневната им клинична практика. От всички налични на пазара нискодозирани ASA, най-предпочитаният медикамент е Aspirin Protect, е изводът от проведеното проучване.

Използван източник:

1. Vitosha Research с подкрепата на Bayer. Нискодозираният Аспирин като превантивна мярка за намаление на риска от сърдечно-съдови заболявания. Проучване сред кардиолози. Декември 2011