8500 пациенти за първата година на Понтика01/03/2012

Над 8500 пациенти са преминали за 365 дни през Понтика – единствената болница в Бургас, която комбинира инвазивна кардиология и кардиохирургия и в която първият болен беше хоспитализиран през март 2011.

И до момента Понтика е единствена по рода си, с квалифицирани специалисти и с подходяща апаратура, в града и региона. Болницата разполага с един от най-добрите скенери в страната – 64 детекторен, последен модел на General Electric, който има възможности не само за съдова и сърдечна диагностика, а за детайлна диагностика на много други заболявания – онкологични, ортопедични, коремни, хирургични…

Кардио център Понтика се стреми да бъде най-добрата специализирана болница в България и иска да промени разбирането за здравно обслужване и неговото качество, като предлага:

– Диагностика, интервенционално и хирургично лечение на острите сърдечни състояния

– Профилактика и оценка на сърдечносъдовия риск

– Обучение на пациентите и социални програми

– Обслужване на пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината

– С предстоящ договор с НЗОК, както и платен прием

– Работа с допълнителни здравноосигурителни фондове и международни здравни застраховки

Понтика има ангиографска лаборатория (модел 2010), 64-детекторен компютърен томограф (модел 2010), две модерно оборудвани операционни зали, съвременна кардиохирургична реанимация, 33 легла в комфортни и близки до домашната среда стаи, четири амбулаторни кабинети, съвременно рентгеново и ехографско оборудване, функционална диагностика…

Болницата предлага онлайн записване за преглед, осигуряване на транспорт, библиотека с информация, подходяща за пациентите, горещ телефон 056/ 893 860 (допълнителна информация онлайн на http://www.pontica.eu).

Повече от 1740 пациенти са хоспитализирани през първата година на работа на Понтика, броят на инвазивните процедури е 1470, а операциите на сърце са 270. За преглед през Понтика са преминали над 8 500 души. 24 часа в денонощието, без почивен ден, работят и двете звена – инвазивна кардиология и кардиохирургия.

Със създаването на Понтика отпадна нуждата от “медицински туризъм” от Бургас към кардио центровете на страната!

В болницата винаги има на разположение екип, който реагира максимално бързо (в рамките на 15-20 минути), включително и нощем. Това всъщност е и едно от големите постижения на Понтика – овладяването на спешните състояния в областта на кардиологията и кардиохирургията, при които смъртността е много голяма, ако се приложи така нареченото „конвенционално лечение”.

В Понтика работят 24 лекари и 45 сестри, преминали обучение в университетска болница Света Екатерина и МБАЛ Токуда в София. Медицинският персонал и администрация са общо над сто души. Дейността на болницата започва с подкрепата на болница Токуда, като тази подкрепа продължава с редовни консултации на водещи специалисти от нея.

Основната част от екипа (90%) живее и работи в Бургас. Специалистите не са „прелетни птици”, които идват за малко и си тръгват. Голямата цел е да бъдат обучени и повече местни кадри.

В кардио център Понтика е затворен целият цикъл на лечение, това е единствената болница в Бургас и в цяла югоизточна България, в която има и инвазивна кардиология, и кардиохирургия.

Покрити са всички стъпки – от класическите начини на лечение, през точната, детайлна диагностика, каквато дават скенерът и инвазивната диагностика, сърдечна катетеризация и ангиография, ангиопластика и при пациентите, на които се налага – оперативно лечение.