Warfarin e най-честата причина за хоспитализации по спешност поради нежелани лекарствени реакции01/02/2012

Нежеланите лекарствени реакции при възрастните хора са причина за около 1.2% от всички хоспитализации по спешност в САЩ, като в повечето от случаите това се дължи на предозиране на антикоагуланти и антидиабетни средства, показват резултатите от обсервационно проучване, публикувано в New England Journal of Medicine (1).

Анализът на данните, проведен от американските Centers for Disease Control and Prevention (CDC), показва, че четири вида лекарства или лекарстени класове - warfarin, тромбоцитни антиагреганти, инсулини и перорални хипогликемични средства, са причина за около 66% oт всичките хоспитализации по спешност, свързани с нежелани лекарствени реакции (особено масивно кървене или тежка хипогликемия) при пациентите на възраст 65 години и нагоре.

Warfarin е отговорен за 33% от случаите, инсулините - за 13.9%, тромбоцитните антиагреганти - за 13.3% и пероралните хипогликемични средства - за 10.7%.

Използван източник:

1. Budnitz D., Lovegrove M., Shehab N., Richards C. Emergency hospitalizations for adverse drug events in older americans. N Engl J Med. 2011;365:2002-2012