Високите дози simvastatin повишават риска за миопатия


md 01/02/2012

Високите дози (80 mg) simvastatin повишават неоправдано риска за миопатия и не бива да бъдат прилагани (новоназначавани), според предупредително писмо на FDA (1). Статините са най-често предписвания клас медикаменти за лечение на дислипидемия. Широко проучвани в рамките на последните 20 години, сега са натрупани убедителни доказателства, че статин-опосредстваното намаление на LDL-холестерола значително понижава риска за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.