Триизмерен компютърен томограф за функционална оценка на коронарни стенози


md 01/02/2012

Функционалното значение на коронарните стенози може вече да бъде оценявано по неинвазивен път по време на компютърна томография (СТ) с помощта на софтуер, спечелил наградата за иновация на тазгодишния Eвропейски конгрес по инвазивна кардиология – EuroPCR (1). Методът представлява оценка на фракционния резерв на кръвотока (FFR – fractional flow reserve) от триизмерен (3D) СТ образ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.