Стентиране или медикаментозно лечение при стенози на интракраниални артерии?


md 01/02/2012

Агресивната медикаментозна терапия е с предимства пред перкутанната ангиопластика и стентиране (PTAS) с помощта на Wingspan* стент (на снимка В), тъй като при инвазивния метод нараства риска за ранен исхемичен мозъчен инсулт, показаха резултатите от проучването SAMMPRIS**, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Стенозите на интракраниалните артерии с атеросклеротична генеза са най-честата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.