Raltegravir-базираното лечение e ефикасна първа линия терапия при инфекция с ХИВ


md 01/02/2012

Първият интегразен инхибитор raltegravir (Isentress на Merck Sharp & Dohme – MSD*), отначало е одобрен за участие в комбинирано лечение на ХИВ-1 (HIV-1, human immunodeficiency virus) инфекция при възрастни пациенти, които са имали предходна антиретровирусна терапия (АРТ). В последствие, на базата на доказателства от проведени клинични изпитвания, медикаментът е одобрен и за терапия на нелекувани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.