При всички хоспитализирани пациенти трябва да се изследва кръвната глюкоза01/02/2012

Да се изследва кръвната глюкоза при всички пациенти, постъпили на болнично лечение, е основната препоръка в новите практически указания за диагноза, наблюдение и контрол на хипергликемията при хоспитализирани некритично болни пациенти, разработени от американското Endocrine Society и подкрепени от American Diabetes Association, American Heart Association, American Association of Diabetes Education, European Society of Endocrinology и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.