Prevenar 13 ще се прилага и при възрастни над 50 години01/02/2012

Prevenar 13 (пневмококова полизахаридна 13 валентна конюгирана ваксина) бе одобрена от Европейската комисия за активна имунизация с цел превенция на инвазивни белодробни заболявания, предизвикани от Streptococcus pneumoniae при хора на възраст над 50 години (1).

Prevenar 13 е първата и единствена пневмококова конюгирана ваксина, одобрена за приложение при възрастни в Европа. 13-те пневмококови сертипа (1, 3, 4, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18 C, 19A, 19F и 23F) са причина за голяма част от инвазивните белодробни заболявания при пациенти над 50 години, включително предизвиканите от резистентни на антибиотици серотипове.

Инвазивните пневмококови заболявания са редки, но тежки усложнения на пневмококовата инфекция, които са свързани със значителна заболеваемост и смъртност в напреднала възраст.

Най-тежките усложнения са бактериемична пневмония, бактериемия и менингит. Данни от епидемиологични проучвания сочат, че около 80% от случаите с инвазивни пневмококови заболявания са с бактериемична пневмония.

Решението на регулаторния орган е в резултат на обзор на клинични и имунологични данни, както и на информация за безопасността на ваксината при над 6000 души на възраст >50 години.

Ваксината е създадена по нова конюгирана технология на Pfizer, която осигурява висок имунологичен отговор. Prevenar 13 бe регистрирана в Европа през 2009 за приложение при деца и подрастващи.

В клинични проучвания, най-честите локални и системни нежелани странични ефекти (>20%) са били: зачервяване, оток и болка на мястото на инжектиране; намален апетит; главоболие; диария; отпадналост; обрив; болки в ставите или мускулите. (ИТ)

Използван източник:

1. Pfizer receives European approval to extend use of Prevenar 13 http://www.pharmanews.eu