Препоръки за жени с гръдни импланти тип PIP01/02/2012

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ, http://www.bda.bg) информира за актуализирани препоръки на Френския регулаторен орган AFSSAPS за жените с Poly Implants Prothesis (PIP) гръдни импланти (1).

Френското министерство на здравеопазването предлага на засегнатите жени, като превантивна мярка (а не по спешност), експлантиране на имплантите, даже и без наличие на клинични данни за влошаване състоянието на имланта. Тази процедура следва да бъде предложена от техния хирург като предохранителна мярка.

В становището на Националния институт по онкология, Националния институт по обществено здраве на Франция и AFSSAPS, прието през декември 2011, е посочено, че към днешна дата не съществува повишен риск за рак при жени, които имат импланти на PIP, в сравнение с другите видове.

Въпреки това, добре документирани рискове, свързани с тези импланти, са разкъсвания и възможността съдържащият се гел да причини дразнене, което да доведе до възпалителни реакции, което би затруднило отстраняването им.

Препоръките на регулаторния орган:

– жените с гръдни импланти трябва да проверят търговската марка върху представените им документи/картата на импланта. Ако те нямат такива документи/карта на импланта, трябва да се свържат със своя хирург или с болничното заведение, в която е била направена имплантацията

– пациентки с импланти на фирма PIP трябва да се консултират с техния хирург. Ще им бъде предложено превантивно експлантиране, дори ако няма клинични признаци за влошаване след поставянето на импланта. Ако те не желаят имплантът им да бъде отстранен, трябва да се подложат на профилактичен преглед чрез ултразвуково изследване на гърдите и преглед за наличие на увеличени гръдни и аксиларни лимфни възли на всеки шест месеца

– всяка руптура, съмнение за скъсване или сълзене на импланта трябва да бъде последвано от екплантиране както на показалия дефект имплант

– преди всяко отстраняване (независимо от причината) e необходимо да са налични наскоро направени изображения/снимки (включително мамография и ултразвуково изследване на гърдите и областта на аксиларните лимфни възли)

– трябва да се гарантира, че всяка жена, която желае да се предприеме превантивно експлантиране, ще може да го направи. (ИТ)

Използван източник:

1. Update of recommendations for women with silicone filled Poly Implant Prosthesis (PIP) breast implants http://www.bda.bg/images/stories/documents/med_dev/CPActualisationPIP%20version%20anglaise%20def_2.pdf