Предварителните очаквания надценяват честотата на ИБС01/02/2012

Методите, използвани за оценка на вероятността за исхемична болест на сърцето (ИБС) при пациенти, насочени за компютърна томографска ангиография (СТА), значително надцeняват реалната честота на болестта, което е особено силно изразено при жените, показа анализ на данни от регистъра CONFIRM*, публикуван в списание Circulation (1).

Най-често използваните методи за оценка на вероятността даден болен да има ИБС се базират на възрастта, пола и характера на гръдната болка. Такива системи за оценка на риска са въведени преди няколко десетилетия, преди широкото навлизане на статините и по време, когато тютюнопушенето е било много по-разпространено.

Първоначално тези системи са били прилагани при пациенти, насочени за инвазивна коронарна артериография, но въпреки това все още се използват и при неинвазивното СТ изобразяване.

Анализирани са данните на 14048 болни от CONFIRM със съмнение за ИБС, които провеждат СТА и установяват, че честотата на значимите коронарни стенози, наблюдавани по време на изследването, е значително по-ниска от определената на базата на традиционните методи.

В изследваната популация очакваната честота на коронарна стеноза е 51%, а реално такива промени са открити само при 18% от изследваните. За стенози от 70% очак-
ваната честота е 42%, а реалната – само 10% (p<0.001)!

Изразеното надценяване на разпространението на ИБС чрез стандартните методи за оценка на вероятностите се установява във всички участващи центрове и при всички подгрупи, но разминаването между очакванията за наличие на ИБС и реалността са най-силно проявени при жените.

Резултатите показват, че преосмислянето и промяната на методите за предварително определяне на вероятността за наличие на ИБС биха идентифицирали една голяма група от пациенти с нисък риск, при които допълнителни изследвания не са необходими. (ЯС)

* CONFIRM – multinational coronary CT angiography evaluation for clinical outcomes: an international multicenter registry

Използван източник:

1. Cheng V., Berman D., Rozanski A. et al. Performance of the traditional age, sex, and angina typicality-based approach for estimating pretest probability of angiographically significant coronary artery disease in patients undergoing coronary computed tomographic angiography: Results from the multinational coronary CT angiography evaluation for clinical outcomes: An international multicenter registry (CONFIRM). Circulation 2011: DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.039255 http://www.theheart.org/article/1301277.do