Панкреасна ензимна заместителна терапия след панкреатек-томия


md 01/02/2012

Панкреасната ензимна заместителна терапия (РЕRT) се прилага за лечение на екзокринна панкреасна недостатъчност (EPI) при деца и възрастни, която често е свързана с: кистозна фиброза (муковисцидоза), хроничен панкреатит, панкреатектомия (тотална или частична дуоденопанкреатектомия по Whipple), тотална гастректомия, частични резекции на стомаха (Billroth I/II), дуктални обструкции, причинени от неоплазми (на главния панкреасен канал или на общия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.