Оценка на бъбречната функция при лечение с dabigatran01/02/2012

Лекарите трябва да оценяват бъбречната функция на своите пациенти преди назначаване на лечение с Pradaxa (dabigatran etexilate), както и да проследяват болните по този показател винаги, когато има съмнение за възможно нарушение на бъбречната функция, се казва в предупреждение на фирмата-производител Boehringer Ingelheim, разпространено в Европа (1).

Dabigatran е одобрен в Европа за профилактика на мозъчен инсулт или системен емболизъм при предсърдно мъждене (неклапно) и наличие на един или повече рискови фактори за тромбоемболизъм, както и за предотвратяване на венозни тромбемболични инциденти в случаите на протезиране на тазобедрена или колянна става.

При пациенти над 75-годишна възраст или такива с бъбречна недостатъчност функцията на бъбреците трябва да бъде оценявана поне веднъж годишно, а при клирънс на креатинина <30 ml/min медикаментът не бива да бъде прилаган. (ЯС)

Използван източник:

1. Boehringer Ingelheim. Boehringer Ingelheim implements additional guidance supporting appropriate use of Pradaxa (dabigatran etexilate) in Europe (press release). October 2011 http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2011/27_october_2011_dabigatran.html