Нови указания за приложение на антиконвулсанти при пациенти с HIV инфекция01/02/2012

Нови указания, разработени съвместно от Американската академия по неврология и Международната лига срещу епилепсия,* за съвместното приложение на антиконвулсантите и антиретровирусните медикаменти при инфектирани с човешки имунодефицитен вирус (HIV) пациенти, бяха публикувни едновременно в списанията Neurology и Epilepsy (1, 2). Авторите подчертават необходимостта от избягването на антиконвулсанти, които са ензимни индуктори при болни, провеждащи лечение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.