Нови проучвания за ефикасността на ваксината Cervarix01/02/2012

Ваксината Cervarix осигурява eфективна профилактика срещу рак на маточната шийка, показаха резултатите от проучването PATRICIA, публикувани в две статии от два екипа изследователи в списание Lancet Oncology (1, 2). Това оправдава нейното включване в задължителните национални имунизационни програми за осигуряване на високо покритие.

Изследователите коментират, че ваксината осигурява „отлична защита” срещу двата най-разпространени канцерогенни щама на човешкия папиломавирус (HPV 16 и 18), когато бъде приложена още в юношеска възраст, при сексуално неактивни девойки и млади жени.

Карциномът на маточната шийка е вторият по честота сред злокачествените заболявания при жените, като всяка година по света се регистрират около 510 000 нови случая и средно 250 000 умират. В България заболеваемостта е 19/100 000, а смъртността – 8/100 000 жени.

Комплексното приложение на рутинен цервикален скрининг (РАР тест, цитонамазка) и профилактика с анти-HPV ваксина се препоръчва от европейските експерти като най-правилния подход на този етап, гарантиращ успеха на програмите за контрол на заболеваемостта и смъртността от рак на маточната шайка (РМШ).

Дори при оптимален скрининг, честотата на болестта е 2-3 на 100 000. HPV тип 16 и 18 предизвикват около 70% от рака на маточната шийка и 50-60% от цервикалните интраепителни неоплазии (CIN) стадий 2 и 3.

Според водещия автор на първата статия д-р Matti Lehtinen от университета в Tampere, Финландия, „при условие, че организираните програми за ваксиниране осигуряват високо покритие в ранната юношеска възраст, преди започване на сексуална активност, имунизацията срещу HPV има потенциал значимо да намали честотата на цервикалния карцином, което дава възможност за модифициране на скрининговите програми”.

Д-р Lehtinen допълва, че в резултат на започналата още през 2007 година национална кампания във Финландия, най-вероятно ще настъпи промяна в скрининговата програма, като прегледите ще бъдат сведени до един, на възраст между 25 и 30 години.

През последните години в повечето развити страни ваксината срещу HPV е включена в задължителните имунизационни календари и се прилага при всички момичета и млади жени на възраст между 11 и 26 години.

Проучването PATRICIA (PApilloma TRIal against Cancer In young Adults) обхваща почти 20 000 жени на възраст 15-25 години от 14 страни в Азия, Европа, Южна и Северна Америка. Авторите му доказват, че имунизацията с Cervarix осигурява над 90% защита срещу развитие на CIN 3 и до 100% протекция срещу adenocarcinoma in situ (1).

Във втората публикация, екипът е демонстрирал, че приложението на Cervarix е сързано с развитие на защита не само срещу най-разпространените онкогенни щамове 16 и 18 на HPV, но и срещу други онкогенни щамове като 31, 33, 45 и 51 (2).

В коментар към двете статии, д-р Mark Schiffman и д-р Sholom Wacholder от U.S. National Cancer Institute заявяват, че ефикасността на ваксината Cervarix в защитата срещу цервикалния карцином зависи от степента на обхващане на представителите на застрашената популационна група (3).

Cervarix е двувалентна ваксина (съдържа протеин L1 на двата онкогенни типа HPV16 и HPV18). В нейния състав е включена адювантната система 04 (АS04) – фирмена иновация на GlaxoSmithKline с доказан мощен потенциращ ефект, водещ до по-силно изразен и траен имунен отговор.

Cervarix осигурява:

– значителната кръстосана протекция срещу останалите онкогенни типове HPV, която стои в основата на съществено по-високата профилактична ефективност на тази ваксина по отношение на предраковите цервикални лезии, респективно на цервикален карцином, независимо от причиняващия ги тип HPV

– по-напрегнат и дълготраен антитялов отговор, като следствие от по-резултатното адювантно стимулиране на имунната памет със системата АS04 – резултатите от проведено в САЩ изследване показаха, че Cervarix осигурява неколкократно по-високи титри на серумните анти-HPV16/18 неутрализиращи антитела при всички възрастови групи, в сравнение с четиривалентната ваксина

– широка и продължителна защита срещу рак на маточната шийка – според данните от проведено в Бразилия проучване върху 1113 жени на възраст 15-25 години Cervarix осигурява 100% протекция срещу 6 и 12-месечна персистираща HPV инфекция и цервикална интраепителна неоплазия (CIN2), свързана с HPV 16/18, вече 8.4 години

Двувалентнта ваксина Cervarix осигурява значима протекция не само срещу цервикалния карцином, но и срещу анална инфекция и карцином на ануса, предизвикани от щамове 16 и 18 на HPV, показаха резултатите от проучване, публикувани също в Lancet Oncology (4).

Това е първото клинично изследване, което доказва, че ваксината срещу HPV може да профилактира и срещу анални инфекции и злокачествени заболявания на ануса при представителите на женската популация.

Аналният карцином е сравнително рядък, честотата му варира около 1.5 случая на 100 000 жени годишно. През последните години, обаче, заболеваемостта бележи тенденция към нарастване. Основен етиологичен фактор за развитието му се явява инфекцията с HPV щамове 16 и 18.

В настоящото проуване, в кохортата от над 4000 жени, имунизирани с Cervarix, ефикасността на ваксината срещу развитие на анална инфекция с HPV е била 62%, съпоставена със 76% за цервикалната инфекция (р=0.031).

Ефикасността на ваксината е била по-висока, когато е била приложена преди започване на активен сексуален живот (преди експозиция на HPV) – в тези случаи тя е била 83% и не се е различавала съществено от тази за цервикса – 88%.

Честотата на аналния карцином при жени е два пъти по-висока от тази при мъжете. Освен това, рискът за развитие на анална инфекция и злокачествено новообразование е по-голям, ако жената вече има цервикална неоплазия.

При хомосексуалните мъже и при тези с компрометиран имунитет, инфекцията с HPV е много по-вирулентна. Ето защо, имунизирането на мъжете хомосексуалисти срещу развитие на анален карцином би имало съществен ефект за профилактиката на злокачествените заболявания, но остава открит въпросът доколко това би било финансово оправдано.

Клиничното изпитване за HPV-анална инфекция е контролирано, рандомизирано и обхваща над 7000 жени от Коста Рика на възраст 18-25 години, които не са били бременни и не са кърмили. Те са били разпределени на случаен принцип да получат Cervarix или ваксина срещу хепатит А (контроли) (4).

Четири години след имунизацията, от 4210 са били взети анални проби, изследвани са материали от цервикса за наличие на HPV 16 и HPV 18. Честотата на HPV-аналната инфекцията не е бил висока – 2.2% за групата на имунизираните и 5.9% за контролите.

В допълнение, изследването показва за първи път, че ваксината осигурява защита и срещу други онкогенни щамове на HPV като 31 и 45 за злокачествени новообразувания извън половата система. (КД)

Допълнителна информация за карцинома на маточната шийка и ваксините срещу HPV можете да намерите на нашата уеб страница http://www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Lehtinen M., Paavonen J., Wheeler C. et al. for the PATRICIA Study group. Overall efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against grade 3 or greater cervical intraepithelial neoplasia: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol, November 2011 http://www.thelancet.com

2. Wheeler C., Castellsague X., Garland S. et al. Cross-protective efficacy of HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by non-vaccine oncogenic HPV types: 4-year end-of-study analysis of the randomised, double-blind PATRICIA trial. Lancet Oncol, November 2011

3. Schiffman M., Wacholder S. Success of HPV vaccination is now a matter of coverage. Lancet Oncol, November 2011

4. Kreimer A., Gonzalez P., Katki H. et al. for the CVT Vaccine Group. Efficacy of a bivalent HPV 16/18 vaccine against anal HPV 16/18 infection among young women: a nested analysis within the Costa Rica Vaccine Trial. Lancet Oncol 2011; 12(9): 862-870