Actilyse до 4.5 часа при остър исхемичен инсулт


md 01/02/2012

Alteplase (Actilyse, Boehringer Ingelheim), рекомбинантен тъканен плазминогенов активатор (rt-PA), получи одобрение да се прилага при разширен времеви прозорец до 4.5 часа след началото на симптомите при остър исхемичен инсулт в повечето от държавите от Европейския съюз (1). В България разширяването на времевия прозорец до 4.5 часа е одобрено по национална процедура от април 2011 година. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.