Тест. Амниотична емболия:


md 01/12/2011

1. Кои от изброените са основни разлики при кардио-пулмоналната ресусцитация при бременни? a. леко ляво странично положени след 20 г.с. за избягване на ефектите на аорто-кавалната компресия b. бърза интубация за избягване на риска за аспирация c. премахване на феталното мониториране преди извършването на дефибрилация d. трaнспортиране на бременната до най-близката операционна за извършването на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.