Терапия на болката при остеоартрит


md 01/12/2011

Остеоартритът (ОА) е хронично, прогресивно и дегенеративно ставно заболяване, което е една от основните причини за инвалидизация и влошено качество на живот. Честотата на ОА се увеличава, както и свързаните с него медицински разходи, поради затлъстяване и застаряване на населението в развитите страни (1). Въпреки наличието на различни стандарти за терапия на болката при ОА, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.