Сезонният грип е честа причина за заболявания на долните дихателни пътища при малките деца01/12/2011

Сезонният грип е честа причина за заболеваемост и смъртност, дължащи се на остри инфекции и на тежки инфекции на долните дихателни пътища, при децата под петгодишна възраст, показа системен обзор и мета-анализ на популационно-базирани проучвания с участието на 8 милиона деца, публикувани в списание Lancet (1).

Данните от анализа позволяват да се заключи, че 13% (шест проучвания) от всички свързани със сезонен грип остри инфекции на долните дихателни пътища (ОИДДП) и 7% (39 проучвания) от всички тежки ОИДДП са при деца под петгодишна възраст.

Острите инфекции на долните дихателни пътища като пневмония и бронхиолит са водеща причина за заболеваемост и смъртност при малките деца – около 156 милиона нови случая възникват всяка година в световен мащаб, като от тях - 1.56 милиона са с летален изход (според данни от 2008).

Ваксинирането срещу сезонен грип е единствената ефикасна мярка за активна профилактика на значителна част от тези инфекции и на свързаните с тях хоспитализации, които представляват сериозен товар за здравните системи.

Използван източник:

1. Nair H., Brooks W., Katz M. et al. Global burden of respiratory infections due to seasonal influenza in young children: a systematic review and meta-analysis. Lancet , Online Publication, 11 November 2011 www.thelancet.com