Рioglitazone е свързан с повишен риск за рак на пикочния мехур01/12/2011

През юли тази година Европейската лекарствена агенция (ЕМА) препоръча в лекарствената инструкция на pioglitazone (единственият тиазолидиндион, който остана на европейския пазар за лечение на диабет тип 2) да бъдат добавени нови противопоказания и предупреждения за повишен риск за рак на пикочния мехур при прием на медикамента за период, по-дълъг от една година.

В резултат на това, във Франция още през юни бяха преустановени продажбите на pioglitazone в аптеките на страната, а в Германия бе наложено ограничение за неговото предписване при нови пациенти.

След повторен анализ на данните, ЕМА публикува през октомври окончателното си становище, с което се потвърждава, че този антидиабетен медикамент води до леко увеличение на риска за рак на пикочния мехур.

Според ЕМА, pioglitazone (Actos, Takeda) може да остане на пазара и да се използва като втора или трета линия допълнителна терапия за контрол на диабет тип 2 (поради установени ползи от него), но приложението му не се препоръчва при пациенти с анамнеза или с настоящ карцином на пикочния мехур, както и при случаи с макроскопска хематурия преди нейното диагностично уточняване.

Решението за назначаване на терапия с pioglitazone трябва да бъде базирано на внимателна преценка от страна на лекаря на индивидуалния риск на пациента за развитието на рак на пикочния мехур, особено при възрастните хора.

Използван източник:

1. EMA. European Medicines Agency clarifies opinion on pioglitazone and the risk of bladder cancer (press release). October 21, 2011 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2011/10/WC500116936.pdf