Ревизирани европейски указания за лечение на инфекция с HIV01/12/2011

Европейското клинично дружество по СПИН (European AIDS Clinical Society – EACS) ревизира указанията си за клинична оценка, антиретровирусна терапия, превенция и лечение на неинфекциозната съпътстваща патология и на коинфекциите с HBV и HCV при пациенти, които са HIV-позитивни (1). На настоящия етап основното предизивикателство за клиницистите, ангажирани с болните с активна HIV инфекция, е не […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.