Преживяемостта при мъжете с хипертония е свързана с мускулната сила01/12/2011

При мъжете с артериална хипертония (АХ) по-голямата мускулна сила е свързана с по-висока преживяемост, показаха резултатите от голямо и дългосрочно клинично проучване, публикувани в списание JACC (1).

Изследването обхваща 1506 мъже с АХ на възраст над 40 години, а средният период на проследяване е над 18 години. Изходно мускулната сила е оценена с тест за изометрично натоварване на крайниците. Проведен е и изотоничен тест за оценка на кардиопулмоналната функция при максимален стрес-тест на тредмил.

Мъжете, попадащи в горната една трета на разпределение по мускулна сила, са с 34% по-нисък риск за неблагоприятен изход (смърт) по време на проследяването, дори и след отчитане на влиянието на оценената кардиопулмонална функция при тредмил.

Най-голямо намаление на смъртността (51%) се наблюдава при хипертониците с най-голяма изометрична мускулна сила и най-висока изотонична издръжливост.

Настоящото проучване потвърждава резултатите от предишни изпитвания при пациенти без АХ. Според авторите протективната роля на мускулната сила по отношение на смъртността би могла да се дължи на:

- мускулната сила сама по себе си

- сила на дихателната мускулатура и белодробна функция

- тип и/или конфигурация на мускулните влакна

- като последствие на редовни физически упражнения

Те препоръчват поне два пъти седмично редовни физически упражнения за хората с хипертония, заздравяващи мускулатурата и включващи големите мускулни групи. (ЯС)

Използван източник:

1. Artero E., Lee D., Ruiz J. et al. A prospective study of muscular strength and all-cause mortality in men with hypertension. J Am Coll Cardiol 2011; 57:1831-1837. http://content.onlinejacc.org:80/cgi/content/abstract/57/18/1831