Ползи от приема на ivabradine при ИБС


md 01/12/2011

Ivabradine е също толкова ефективен, колкото и atenolol при пациентите със стабилна стенокардия, показаха резултатите от проучването INITIATIVE*, публикувани в списание European Heart Journal (1). В INITIATIVE се сравняват ефектите на двата медикамента при 939 болни със стабилна angina pectoris, които са рандомизирани на терапия с ivabradine 5 mg два пъти дневно за четири седмици, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.