Новини от фармацевтичните компании01/12/2011

- Sanofi Aventis ще надмине по продажби Pfizer през 2012, според анализ на консултантската компания EvaluatePharma. След като девет поредни години бе най-голямата фармацевтична компания в света, към 2016 се очаква Pfizer да заеме трето място след Sanofi и Novartis. Със стратегията „растеж чрез придобиване”, върхът на който бе покупката на Genzyme, Sanofi се нареди сред трите най-големи фармацевтични компании в света.

- Pfizer увеличи приходите си със 7% през третото тримесечие, което се дължи основно на продажби на липидопонижаващия Lipitor (atorvastatin), антихипертензивния Norvasc (amlodipine), Viagra (sildenafil) – за лечение на еректилна дисфункция и Xalatan (latanoprost) – за терапия на глаукома. С нараснали продажби са антиепилептичния Lyrica (pregabalin) и Sutent (sunitinibe) – за лечение на бъбречноклетъчен карцином.

От придобитите чрез покупката на Wyeth медикаменти, с най-големи продажби са пневмококовата ваксина Prevenar 13, Enbrel (etanercept) – за лечение на артрит и псориазис, антидепресантът Effexor XR (venlafaxine) и антибиотикът Tazocin (piperacillin/tazobactam).

- Merck (МSD в Европа) отбеляза нарастване на приходите (до $12.02 милиарда) през третото тримесечие. С най-високи приходи са: Singulair (montelukast) – за лечение на астма и алергичен ринит; антидиабетните Januvia (sitagliptin) и Janumet (sitagliptin/metformin); Isentress (raltegravir) – за лечение на HIV и анти-HPV ваксината Gardasil.

От липидомодифициращите лекарствени средства най-продавани са Vytоrin (ezetimibe/simvastatin) и Zetia (ezetimibe). Антихипртензивните Cozaar (losartan) и Hyzaar (losartan/hydrochlorothiazide) са с намалени приходи, поради загуба на патентна защита в Европа и САЩ. От новите медикаменти на компанията най-обещаващ е Victrelis (boceprevir) – за лечение на хепатит С.

- AstraZeneca е с намалени с 2% приходи и печалба през третото тримесечие, най-вече поради конкуренция на генерични аналози и натиск от националните здравни системи за понижение на цените на медикаментите.

С най-високи продажби са: холестерол понижаващият Crestor (rosuvastatin) $1.66 милиарда; антиастматичният Symbicort (budenoside/formoterol) $755 милиона; антипсихотичните Seroquel (quetiaine) $1.4 милиарда и Seroquel XR $366 милиона. С най-бързо нараснали продажби (съвместно с Bristol-Myers Squibb) е антидиабетният Onglyza (saxagliptin) (+211%).

Намаление на продажбите имат: Toprol XL/Seloken (metorpolol) -4%; Atacand (candesartan cilexetil) -8%; Nexium (esomeprazole) -16% и Losec/Prilosec (omeprazole) -13%.

От онкологичното портфолио на компанията, увеличение има при Zoladex (goserelin) и Iressa (gefitinib), а намаление – при Arimidex (anastrozole) и Casodex (bicalitamide).

- Bristol-Myers Squibb e с нетна печалба от $969 милиона за третото тримесечие и увеличение с 11% на приходите (до $5.35 милиарда). Водещ медикамент за компанията продължава да е антитромботичният Plavix (clopidogrel), последван от антипсихотичния Abilify (aripiprazole) и антихипертензивния Avapro/Avalide (irbesartan).

С нараснали приход са: Sustiva (efavirenz) +5% и Reyataz (atazanavir) +4% – и двата за лечение на HIV; Sprycel (dasatanib) +47% – за терапия на левкемия; Orencia (abatacept) +27% - за ревматоиден артрит; онкологичният Erbitux (cetuximab) +8%. Най-бързо са нараснали продажбите на Onglyza (saxagliptin) (съвмесно с AstraZeneca) и Kombiglyze (saxagliptin/metformin).

- Novo Nordisk отбеляза увеличение на нетната печалба за първите девет месеца на годината (до $2.36 милиарда), което се дължи основно на продажбите на антидиабетните препарати.

Victoza (liraglutide) е първият и единствен аналог на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP-1), който е в 97% идентичен с ендогенния човешки GLP-1. Медикаментът е с най-бързо нараснали продажби (+185%), регистриран е в 36 страни и заема 54% от пазара на GLP-1 аналозите.

От инсулиновите препарати на компанията най-популярни са инсулиновите аналози Levemir (insulin detemir) и NovoRapid (insulin aspart), докато човешките инсулини са с намалени продажби (-10%). От биофармацевтичните продукти, основни за Novo Nordisk, са NovoSeven (рекомбинантен активиран фактор VII, rFVIIa) и растежният хормон Normodipin.

- Bayer отчете нарастване със 125.3% на нетната печалба (до 642 милиона евро) през третото тримесечие. Оборотът на компанията е нараснал с 1% (до 8.67 милиарда евро).

Приходите от контрацептивните препарати Yaz/Yasmin/Yasminelle (drosperidone/ethinyl estradiol) са се увеличили с 13.2% (до 275 милиона евро), а при интраутеринната контрацептивна система Mirena са намалели с 0.7% (до 137 милиона евро). С увеличени продажби са Nexavar (sorafenib) – за чернодробен и напреднал бъбречноклетъчен карцином, както и антибиотикът Avelox (moxifloxacin).

С намалени приходи са: Betaferon/Betaseron (interferon beta 1b) – за лечение на множествена склероза; Kogenate - рекомбинантен антихемофилен фактор; антихипертензивният Adalat (nifedipine) и Levitra (vardenafil) – за лечение на еректилна дисфункция. (ИТ)