Нов мултирезистентен щам N. gonorrheaе заплашва с епидемия от нелечими случаи01/12/2011

Международен екип от лекари идентифицира нов мултирезистентен щам N. gonorrheaе, неповлияващ се от терапия с широкоспектърни цефалоспорини, които до момента се считаха за единственото средство за лечение на сексуално-трансмисивното заболяване. Щамът H041 заплашва с епидемия от нелечими случаи, съобщиха учени от Япония и Швеция на 19-ата конференция на Международното дружество за изследване на сексуално-трнасмисивни заболявания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.