Levitra с нова лекарствена форма01/12/2011

Levitra (vardenafil) 10 mg орално разтворими таблетки (ODT)** е новата и единствена до момента лекарствена форма на инхибитора на фосфодиестераза-5 (PDE-5) на Bayer, одобрена в Европа за лечение на еректилна дисфункция (ЕД) (1).

Регистрацията е базирана на положителни резултати от фаза 3 клиничните проучвания POTENT I и II, които показват, че орално разтворимият vardenafil подобрява сигнификантно показателите за еректилнa функция (IIEF-EF, SEP2, SEP3) в сравнение с плацебо. Новата лекарствена форма дава възможност за бързо разтваряне (в рамките на няколко секунди) без прием на вода или течности.

* ODT - orally disintegrating tablet или orodispersible tablet

Използван източник:

1. Levitra www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000475/WC500039992.pdf