Лекарствена безопасност01/12/2011

Новини от ЕМА – ангиотензин II рецепторните блокери (ARB) не увеличават риска за злокачествени заболявания, е заключението на Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu). ARB са регистрирани в Европа от средата на 90-те години на миналия век за лечение на артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и хронично бъбречно […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.