Краткосрочна антиандрогенна терапия и лъчетерапия при локализиран карцином на простатата01/12/2011

При пациенти с аденокарцином на простатата (стадий Т1b, T1c, T2a, T2b) и серумни нива на PSA</=20 ng/ml, антиандрогенната терапия в продължение на четири месеца, като допълнение на лъчетерапията (комбинирана терапия), води до удължаване на общата преживяемост и до значително намаление на свързаната със заболяването смъртност, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание New England Journal […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.