Експозицията на естрогени увеличава риска за рак на простатата?01/12/2011

Страните с най-висока употреба на орални контрацептиви от жените имат съответно най-висока честота на карцином на простатата (PCa) сред мъжете, показаха резултатите от популационно-базирано проучване, публикавани в BMJ Open (1).

Според неговите автори причината за тази зависимост може да се дължи на замърсяването на околната среда (и съответно на питейната вода) с неразтворими естрогенни компоненти.

Редица други проучвания показаха по-рано, че експозицията на естрогени увеличава при мъжете риска за развитието на PСa. Тези данни са противоречиви, тъй като други изследвания не установяват подобна корелация.

Оралните контрацептиви (ОС) съдържат малки количества естрогенни компоненти, които не се разграждат и поради това се екскретират в урината на жените. Въпреки ниските дози на естроген в съвременните ОС, когато милиони жени взимат тези средства за дългосрочен период от време (те се използват от 60-те години на миналия век), това може да окаже влияние на околната среда, предполагат двамата автори на проучването в Канада.

Поради това, те предлагат да се проведе екологично проучване за оценка на концентрацията на естрогени във водните ресурси (и питейната вода) на държавите с висока и с ниска употреба на ОС.

В настоящото проучване са съпоставени данни на International Agency for Research on Cancer за честотата на карцинома на простатата през 2007 и данните от доклада на United Nations World Contraceptive през същата година за честотата на употреба на ОС в 87 държави.

Разпространеното използване на ОС от женската популация във всяка държава е било свързано със значимо по-голяма честота на карцином на простатата (r=0.61; р<0.05) и на причинена от него смъртност сред мъжкото население след адаптиране на данните по възраст (r=0.53; р<0.05).

Честотата на PCa е била свързана и с висока употреба на OC в Европа (r=0.545, p<0.05) - континентът с най-дългогодишно използване на този метод на контрацепция. Не е установена зависимост между честотата на карцинома на простатата и богатството на дадена държава (размера на нейния брутен национален продукт).

Методите за механична контрацепция не са имали влияние върху разпространението на PСa сред мъжката популация.

PСa е с най-висока честота в развитите държави, но този феномен може да се дължи и на масовите скринингови програми (PSA тест, ректално туширане) за ранна диагностика на това злокачествено заболяване.

Тъй като представеното проучване е обсервационно, то не може да отговори на въпроса дали между ОС и PСa има причинно-следствена връзка. Евентуалните подлежащи биологични механизми биха могли да се изследват при мъжки опитни животни.

Бъдещо проучване може да оцени дали в простатната туморна тъкан има по-високо ниво на естрогени отколкото в нормалната тъкан на жлезата, коментират канадските изследователи. Според тях е важно да се установи и дали други естрогенови компоненти в околната среда могат да имат нежелани ефекти върху мъжкото здраве (подобни компоненти се отделят от детергенти, козметични продукти, някои органични инсектициди).

Не е възможно да се изключи и вероятността карциномът на простатата да е свързан със сексуална трансмисия (например, вирусни причинители). Това може да бъде причина за по-ниска честота на PСa при използването на механични контрацептивни средства (кондоми). Много е вероятно да участват и гени, които имат влияние върху естрогеновия биосинтез и метаболизъм.

Използван източник:

1. Margel D., Fleshner N.Oral contraceptive use is associated with prostate cancer: an ecological study BMJ Open 2011;1:e000311 doi:10.1136/bmjopen-2011-000311 http://bmjopen.bmj.com