Candesartan e с предимства пред losartan при сърдечна недостатъчност01/12/2011

Приложението на candesartan е свързано с по-нисък риск за обща смъртност при болни с хронична сърдечна недостатъчност (СН) в сравнение с losartan, показаха резултати от проучване, публикувано в списание JAMA (1).

Това е първото изследване, което сравнява директно два ангиотензин рецепторни блокери (ARB) при пациенти със СН.

СН засяга около 10 милиона души в Европа. Честотата на заболяването се увеличава във възрастовата група >65 години, където достига около 10/1000. Очаква се към 2040 около 20% от населението в развитите страни да е на възраст >65 години, успоредно с което ще се увеличат и случаите на СН.

ARB намаляват смъртността и честотата на хоспитализация при болни със СН с намалена левокамерна фракция на изтласкване. Различните представители на тази група медикаменти имат различен афинитет към АТ1 рецепторите, което може би е свързано с различни клинични ефекти.

Candesartan и losartan са ARB, но най-вероятно по-високият афинитет на candesartan към свързване с ангиотензиновите рецептори е причина за наблюдаваните разлики в това проучване. Дисоциационният полуживот на candesartan продължава около 120 min, а този на losartan – само няколко минути.

Авторите от Karolinska University Hospital в Stockholm са анализирали данни от Swedish Heart Failure Registry (общо 30 254 пациенти от 62 болници и 60 амбулатории) за периода 2000-2009. Цел на проучването е била да се установи едногодишната и петгодишната преживяемост при пациенти със СН (средна възраст 74 години) на терапия с candesartan (n=2639) или losartan (n=2500).

Данните показват сигнификантна разлика по отношение на едногодишната (90% срещу 83%) и петгодишната преживяемост (61% срещу 44%, р<0.001) в полза на candesartan. Резултатите не са се повлияли от възрастта на пациентите, годината на включване в изследването, продължителността и тежестта на СН. (ИТ)

Допълнителна информация за candesartan:

Медицинска база Данни (http://mbd.protos.bg):

Candesartan намалява риска за новооткрит диабет при хипертоници КардиоД 2010 (Брой 2)

Candesartan при сърдечна недостатъчност КардиоД 2010 (Брой 1)

Използван източник:

1. Eklind-Cervenka M., Benson L., Dahlstrom U. Association of candesartan vs losartan with all-cause mortality in patients with heart failure JAMA 2011; 305: 175–182 http://jama.ama-assn.org