AS04 адювантната HPV-16/18 ваксина осигурява кръстосана протекция и срещу неваксинални онкогенни типове HPV


md 01/12/2011

AS04 адювантната HPV-16/18 ваксина осигурява кръстосана протекция срещу четири онкогенни неваксинални типа човешки папиломен вирус (human papilloma virus, HPV) – HPV-33, HPV-31, HPV-45 и HPV-51, показа допълнителен анализ на резултатите от проучването PATRICIA, публикуван в списание Lancet (1). Анализът обхваща три кохорти пациентки: 1. група за оценка на ефективността (аccording-to-protocol cohort for efficacy – ATP-E) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.