Apixaban при остър коронарен синдром


md 01/12/2011

Пероралният инхибитор на фактор Ха apixaban, приложен в доза 5 mg два пъти дневно при високорискови пациенти след остър коронарен синдром (ОКС), които приемат само Aspirin или комбинацията Aspirin и clopidogrel, довежда до значимо увеличение на честотата на кървене без съществено намаление на броя на повторните исхемични инциденти, показаха резултатите от проучването APPRAISE-2*, публикувани в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.